AgrowGrass

Græs er en vigtig foderkilde til kvæg og især til højtydende malkekøer, er kvalitetsgræs blandt de vigtigste parametre for høj mælkeydelse.

Der dyrkes ca. 300.000 ha fodergræs der typisk omlægges hvert 2-3 år.

Nordic Seed har forhandling af græsblandinger under brandet ”AgrowGrass” der signalerer, at blandingen er designet til landbrugsformål.

Alle AgrowGrass blandinger er sammensat af sorter, der er afprøvet i Landsforsøg.

Græssorterne er valgt med fokus på: højt udbytte af NDF, høj fordøjelighed samt højt udbytte.

Kløversorterne er valgt med fokus på: højt udbytte af protein og høj tørstof udbytte.

Vi samarbejder med DLF-Trifolium og forhandler alle blandinger/arter fra DLF.   

Se græsbrochuren her