Majs

Majsarealet i Danmark har de sidste år været stabilt på ca. 195.000 ha hvoraf ca. 10.000 ha er kernemajs.

De 185.000 ha høstes primært til helsæd. Nordic Seed har repræsentation af majssorter fra alle de førende majsforædlere i Europa.

Nordic Seed råder over 4 lokaliteter i Danmark hvor de nyeste majssorter testes med henblik på anmeldelse til de lovbestemte værdiafprøvninger og landsforsøg.

Vi udvælger sorterne med henblik på en god fordeling mellem fordøjelige cellevægge og stivelsesindhold. Vi fokuserer på tidlighed kombineret med højt udbytte.

Alle vores sorter er velafprøvede og har deltaget i Landsforsøg.  

Hent den aktuelle majsbrochure her