Efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende kvælstof og "gemme" det til næste vækstsæson.

Brug af efterafgrøder virker endvidere stabiliserende på N-forsyningen. 

Tidlig såning er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden om efteråret.

Se hele Nordic Seed's efterafgrøde sortiment her

Efterafgrøder 2023