Efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende kvælstof og "gemme" det til næste vækstsæson.

Brug af efterafgrøder virker endvidere stabiliserende på N-forsyningen. 

Tidlig såning er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden om efteråret.

Et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder i 2018 er afgørende for N-kvoten i 2019

Se hele Nordic Seed's efterafgrøde sortiment her

Efterafgrøder 2020 Oversigt MFO efterafgrøder Oversigt Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder