AgrowGrass 220 LowMaize

Velegnet i foderrationer hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen

 

Græsblandingens sammensætning er med henblik på et højt udbytte af NDF kombineret med høj fordøjelighed. 

AgrowGrass 220 LowMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, hvor hvidkløverandelen udgør 13 %.

Kombinationen af di-og tetraploide rajgræsser gør blandingen særdeles velegnet til slæt, men den er også meget velegnet til afgræsning hele sæsonen. Dermed er den også perfekt for den landmand, der vil tage 1. og 2. slæt og efterfølgende afgræsse. 

Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd.

Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha. Blandingen kan etableres på alle jordtyper, dog bør det være muligt at vande på de lettere jordtyper. 

Hent produktbladet AgrowGrass 220