AgrowGrass 350 MidiMaize

Middeltidlig kløvergræsblanding der indholder en velafprøvet kombination af rød- og hvidkløver

AgrowGrass 350 MidiMaize er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder en kombination af 3% rød- og 10% hvidkløver. 

Rødkløveren bidrager til et øget udbytte af protein, og hvidkløveren bidrager med en øget fordøjelighed af hele blandingen, samtidig med at den giver bund i græsmarken. 

I AgrowGrass 350 MidiMaize er der 20% hybridrajgræs, der med sin kraftige forårsvækst er med til at sikre et højt udbytte i 1. slæt.

Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj, og dermed egner blandingen sig i fodrerationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen.  

AgrowGrass 350 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd.

Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha. AgrowGrass 350 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning.

Hent produktbladet AgrowGrass 350