AgrowGrass 410 MidiMaize

Middeltidlig kløvergræsblanding med hvidkløver

Græsblandingen, AgrowGrass 410 MidiMaize, er en middeltidlig kløvergræsblanding, der indeholder 11% hvidkløver.

Blandingen minder meget om AgrowGrass 350 MidiMaize, dog er den væsentlige forskel mellem de to blandinger, at der ikke er rødkløver i AgrowGrass 410 MidiMaize. 

Blandingen indeholder hybridrajgræs, der bevirker, at blandingen har en hurtig forårsvækst.Fordøjeligheden og kvaliteten i blandingen er høj og dermed egner blandingen sig i fodrerationer, hvor græs udgør 40-60% af grovfoderrationen.

AgrowGrass 410 MidiMaize kan dyrkes på alle jordtyper. Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. 

I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes der 30 kg/ha.

AgrowGrass 410 MidiMaize kan anvendes både til slæt og afgræsning

Hent produktbladet AgrowGrass 410