AgrowGrass 450 MaxMaize

Velegnet i foderrationer, hvor majs udgør hovedparten af grovfoderrationen.

I foderrationer, hvor majs udgør hovedparten af grovfoderrationen, er det vigtigt, at blandingen bidrager med en god strukturværdi og højt energiniveau.

AgrowGrass 450 MaxMaize opfylder disse krav via den store andel af rajsvingel kombineret med 7% rødkløver. 

Blandingen indeholder 35% rajsvingel, der har et stort udbyttepotentiale. Rajsvingel har en tidlig forårsvækst og hurtig genvækst efter slæt.

AgrowGrass 450 MaxMaize er en udpræget slættype, der i mindre grad egner sig til afgræsning. AgrowGrass 450 MaxMaize kan dyrkes på alle jordtyper.

Blandingen kan etableres om foråret eller om efteråret. 

I foråret anvendes der 25 kg/ha, hvor blandingen etableres i dæksæd. Ved etablering i renbestand forår eller efterår anvendes 30 kg/ha

Hent produktbladet AgrowGrass 450