Ærter

I Danmark benyttes markært primært som proteinkilde i husdyrproduktionen.

Dyrkningen af markært er primært til modenhed, men der anvendes også en del til helsæd.

I Nordic Seed har vi repræsentation af ærtesorter fra udenlandske forædleren men vi har netop startet egen forædling af markært.

I Nordic Seed forædler vi efter sorter med et højt udbytte kombineret med et højt indhold af protein, samme kriterier som for repræsentationssorter.

En meget vigtig parameter er at stængelstyrken er høj, samt at afgrødehøjden ved høst er høj. 

Du kan se og downloade alle de aktuelle produktblade her

PRODUKTBLADE

Sorterne er ligeledes samlet i oversigt som du kan hente her

SORTSOVERSIGT