Havre

Havrearealet har de seneste år ligget på ca. 55.000 ha. Havre dyrkes primært på grund af forfrugtseffekten, der er på niveau med vinterraps.

Nordic Seed repræsenterer havresorter fra flere forædlere.

I vores sortsvalg lægges vægt på god resistens mod bladsygdomme samt højt udbytte.

Vi repræsenterer den eneste nematoderesistente havresort på markedet: Dominik

Du kan se og downloade alle de aktuelle produktblade her

PRODUKTBLADE

Sorterne er ligeledes samlet i oversigt som du kan hente her

SORTSOVERSIGT