Vårhvede

Der har de senere år været en øget interesse for vårhvede, arealet er på ca. 30.000 ha.

Vårhvede dyrkes primært med henblik på produktion af brødkorn.

Nordic Seed har repræsentation af vårhvedesorter fra førende forædlere i Europa.

Nordic Seed har meget fokus på valg af sorter med høj resistens mod bladsvampe og især gulrustresistensen bør være så høj som muligt.

Vi udvælger sorter med højt udbyttepotentiale kombineret med høj kernekvalitet og gerne sorter med brødkvalitet.     

Du kan se og downloade alle de aktuelle produktblade her

PRODUKTBLADE

Sorterne er ligeledes samlet i oversigt som du kan hente her

SORTSOVERSIGT