Vinterraps

Høj vinterfatshed og sund økonomi

Vinterraps er en attraktiv afgrøde, både mht. sædskifter og økonomi.

Nordic Seed har repræsentation af hybridraps-sorter fra flere førende rapsforædlere i Europa. Vi udvælger nøje sorter der opfylder landmandens krav.

  • Højt stabilt udbytte over flere år
  • Høj vinterfasthed
  • Lav plantehøjde ved høst
  • Lav tendens til lejesæd

Du kan se de aktuelle produktblade her

PRODUKTBLADE