Helltop hybridrug

Nordic Seed kan takket være vores nye rugforædling i Tyskland introducere rugsorten Helltop på det danske marked. Sorten har en række gode egenskaber og er særligt velegnet til svinefoder.

Med Helltop i foderblandingen får du:

  • Højere foderoptagelse
  • Bedre foderudnyttelse
  • Højere passagehastighed
  • ​Bedre unyttelse af næringsstoffer

Med Helltop i markplanen får du:

  • Højt proteinudbytte
  • Høj resistens mod meldrøjer
  • Høj foderværdi
  • Høj hektolitervægt og høj tusindkornsvægt
  • ​Lav tendens til lejesæd

Hent produktark om Helltop her

Gode resultater i Landsforsøgene

Helltop har ikke tidligere været solgt på det danske marked, men har været afprøvet i Landsforsøg fra 2010 til 2014 - alle år med acceptabelt udbytte. Se skemaet nedenfor.

Lys rug

Helltop indeholder som den eneste sort på markedet ikke anthocyanin. Det giver det kernerne en lys/hvid farve i forhold til andre rugsorter, som det kan ses på billedet her til venstre.

Derudover er kernene markant større.

 

 

 

 

Lavt indhold af Arabinoxylaner giver høj foderoptagelse

Forskning har vist, at indholdet af Arabinoxylaner i svinefoder – især rug – skal være så lavt som muligt. Et lavt indhold øger foderoptagelsen. I et forskningsforsøg fra 2012 har man undersøgt 4 rugsorters indhold af arabinoxylaner og viskositet. Her viste det sig, at Helltop har det laveste indhold af arabinoxylaner og laveste viskositet. Arabinoxylaner består af summen af opløseligt indhold(SAX), uopløseligt indhold (IAX) og total indhold (TAX). Det er vigtigt, at alle fraktioner er så lave som muligt for, at især grise kan udnytte næringsstofferne optimalt. Højt indhold af arabinoxylan vil øge viskositeten i mave-tarmkanalen og dermed nedsætte passagehastigheden. Ved nedsat passagehastighed nedsættes foderoptagelsen. Når tarmindholdets viskositet øges, falder optagelsen af næringsstoffer. 

Du kan læse artiklen vedr. undersøgelsen af rugsorters indhold af arabinoxylaner her.

Yderligere information og bestilling

Helltop forhandles eksklusivt i Danmark af Nordic Seed.

Vil du vide mere om Helltop, kan du kontakte en af vores forhandlere.