Hybridrug

Vinterrug har fået en stor udbredelse i de senere år som følge af, at flere fodringsforsøg og dyrkningserfaringer har vist, at afgrøden er meget konkurrencestærk såvel i foderplanen som i markplanen.

Du kan se det aktuelle produktblad her

PRODUKTBLADE