I samarbejde med 

 

Vinterhvede på danmarks bedste jord

20.11.2018


Ørskov Agro er med på en ny sæson Landmandserfaringer. Niels Pausgaard, markmand ved Ørskov Agro, kom med i projektet i sidste sæson. I år er vinterhvedeparcellerne etableret på noget af det bedste jord i Danmark, mener Allan Kamp fra Vestjyllands Andel, som har fulgt projektet fra des start. 


Vi mødes i marken en kold og blæsende november dag, Niels viser vinterhvede sorterne frem som blev etableret d 19/9 med forfrugt majs. Jorden er en rigtig god JB 4, med mulighed for vanding. Marken ligger lige op af amtsvejen mellem Sdr. Felding og Skjern, så der bliver god mulighed for de forbipasserende at kunne tage et kig forbi i foråret og sommeren. Marken som er 16,18 ha, er sået til med vinterhvede sorterne; Torp, RGT Universe, LG Mocca, Informer og Chevignon. Torp har været med i alle 4 sæsonen af Landmandserfaringer, Informer og Chevignon kom med i 2018, og til 2019 er LG Mocca og RGT Universe de to nye sorter vi skal drage erfaringer med. 


Marken er tallerken harvet med en Horsch Joker og derefter sået direkte med en Horsh Pronto 4 m med mono harve.

Niels er meget glad for dette system, til næste år pløjer vi ikke en eneste hektar mere, siger han. Det gælder også til kartofler! 

Alle sorterne er veletableret og kommet godt fra start. Sorterne har en fin buskning, og allerede nu er det tydeligt at se forskel mellem typerne. Torp busker sig ikke meget og kan i nogle år godt fremstå mere ”pjevset” end mere buskningsvillige sorter som, Informer og LG Mocca, som begge har en mere kraftig grøn farve og kraftigere buskning. RGT Universe har spinkle planter og en krybende vækst. Alle parceller er etableret med 350 planter/m2.


Ørskov Agro driver lige knap 1000 ha, hvoraf halvdelen er ejet jord. De har en kvægproduktion på 500 årskøer, fordelt på to ejendomme. Sædskiftet er bestående af kartofler, vinterraps, vinterhvede, majs, slætgræs, frøgræs og vårbyg. 


Der er sået i alt 200 ha vinterhvede med sorterne; Chevignon, Informer, Torp, KWS Lilly, Benchmark og Kalmar. 

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + 23 juli 2018: Høsten tidligt i hus

  HØSTEN TIDLIGT I HUS


  Det er første sæson vi har fulgt Jeppe Ørskov i Landmandserfaringer. Han er udvalgt af Vestjyllands Andel, hvor vi sammen med Allan Kamp, i løbet af sæsonen har fulgt stor parcellerne med hvede. Jeppe Ørskov er den ene af ejerne i I/S Ørskov, som i alt driver 1000 hektar og 2 kvæggårde. Sædskiftet er bestående af 300 hektar vintersæd, øvrige afgrøder er kartofler, raps, frøgræs, slætgræs, majs og vårbyg. Hvedestorparcellerne er etableret i JB 4 jord, uden vanding. Sorterne er Torp, Chevignon, Kalmar og Informer. 


  Marken er som nævnt uvandet, og det kan muligvis have påvirket udbytterne. Jeppe deltager igen til sæson 2019, så der kan vi håbe på et mere normalt år. 


  Høstudbytterne ses i skemaet herunder:

   

  Jeppe Ørskov Torp (400 planter) Chevignon (400 planter) Kalmar (400 planter) Informer (400 planter)
  Sådato 28 sep. 28 sep. 28 sep. 28 sep.
  Høstdato 23 juli 23 juli 23 juli 23 juli
  Udbytte kg/ha 6172 6595 6046 6382
  Vand % 13,7 13,7 13,9 14,1
  kg/hl 763 80,1 75,9 79,2
  Protein % ts 12,1 13,5 13,5 12,8
  Udbytte, korrigeret til 15 % vand 6266 6695 6125 6450
  Udbytte, forholdtal 102 109 100 105
   
 • + 3 besøg d. 16 Juli 2018

  HØSTEN ER NÆR…


  16 juli 2018

   

  Det varme år påvirker også Landmandserfaringer og de medvirkende landmænd. I det vestjyske hos Jeppe Ørskov, er hveden næsten høst klar og det forventes at starte på hvedehøsten efter den kommende weekend. Han venter på at kunne høste fri rundt om stykket hvor striberne med Informer, Chevignon, Kalmar og Torp er sået. Der er sået Kalmar i forageren. Jeppe har bemærket at Informer og Chevignon begyndte at modne af tidligere end Torp og Kalmar, ikke pga. tørke men fordi sorterne har en tidligere modning end Torp og Kalmar. 


  I/S Ørskov har mulighed for vanding, som vi kan konstatere har været nødvendigt i år. Udover hvede, dyrkes der også kartofler, raps, frøgræs, slætgræs, majs og vårbyg. Jeppe har valgt at marken med hvede striberne ikke skulle vandes, da det ville give spor midt i nogle af sorterne og dermed ikke give et retvisende billede. Nu har alle hvede striberne fået lige lidt vand og vi får at se hvad udbytte det kan give. 


  Når høsten bliver aktuel, bliver der høstet fri rundt om striberne, derefter høstes der 1 træk op igennem hver stribe. På mejetærskeren er der areal- og udbytte måler. Ligeledes vil det høstede korn blive kørt på brovægt enten ved naboen, eller hos VJA afdeling 3 km derfra. Der udtages en prøve af hver sort, så der kan laves bl.a vand og protein på de enkelte sorter. 


  Fortsættes når høsten er i hus… 

 • + 2. besøg: 14 Maj - travlhed i marken

   

  TRAVLHED HOS LANDMANDSERFARINGER

   

  14 maj 2018.

   

  Der er travlt i marken i denne tid, det mærkes i Landmandserfaringer, som på trods af det gode vejr fik lokket både gårdejer Jeppe Ørskov og hans driftsleder i marken, Niels Pausgård, ud af traktoren et hurtigt smut. Det blev ikke dagen for de store erfaringsudveksleringer omkring sorterne, men Allan Kamp fra VJA og jeg fik, placeret alle skiltene i marken, som nu er klar til fremvisning.

  Vinterhveden er omkring stadie 31 på nuværende tidspunkt, og der er ikke forskel mellem sorterne. Man kan skelne parcellerne fra hinanden, da det er forskellige typer som deltager i projektet. Torp som er en enkeltakstype, har en mere opret vækst og færre sideskud end buskningstyperne Kalmar og Informer. Buskningstyperne flyder mere og især Informer har en kraftig vækst, med kraftige blade.

  Næste besøg: omkring skridning  

 • + 1. besøg: 4 december 2017 - opstart sæson 2018

  I BYDER NYE LANDMANDSERFARINGER VELKOMNE.

   

  I samarbejde med Vestjyllands Andel køre Landmandserfaringer på 3. sæson. I år siger vi goddag til en ny landmand og vi glæder os til trække meget mere på hans Landmandserfaringer, og undersøge hvordan vores sorter arter sig i netop dette område. I/S Ørskov har takket ja til at deltage i Landmandserfaringer, vi ser frem til at lære meget mere om gården og deres Landmandserfaringer. 


  Den 4 december møde Majbritt Bergholdt Christensen fra Nordic Seed, Niels Pausgaard som er driftsleder ved I/S Ørskov. Niels fortæller om gården at der drives i alt 1000 ha, hvoraf de 300 er med vintersæd, øvrige afgrøder er kartofler, raps, frøgræs, slætgræs, majs og vårbyg. I/S Ørskov, som ejes af to brødre, driver en større kvæggård med 500 køer lidt nord for Skjern. Driftslederen Niels, har været ansat i 12 år, så vi kan helt sikkert få mange gode Landmandserfaringer med os herfra. 


  Storparcellerne er veletablerede i den vestjyske JB 4 jord. Side om side liggerne sorterne Informer, Chevignon, Kalmar og Torp med 3 udsædsmængder. 
  Informer er sået 28/9 i et udmærket såbed, sæsonen taget i betragtning. Forfrugten er kartofler og der er sået direkte. Informer har en fin buskning, 3-4 blade og 1 sideskud. Sorten har nogle brede, mørke blade. Sorten er etableret med 400 planter/m2.  


  Chevignon er ligeledes sået 28/9 og med et plantetal pr. m2 på 400. Udviklingsstadiet er det samme som Informer, 3-4 blade og generelt en fin buskning og etablering før vinter. 


  Kalmar og Torp er sået 28/9 og udviklingsstadiet er det samme som øvrige sorter. Kalmar er etableret med 400 planter pr. m2.
  Torp har tre forskellige plantetal. Der er etableret 3 storparceller med henholdsvis 350, 400 og 450 planter pr. m2. Alle parceller er på samme stadige, men der er selvfølgeligt tydelig forskel på plantebestanden mellem de tre. Det bliver interessant at følge udviklingen gennem sæsonen.

  Behandlinger:

  Ukrudtsbekæmpelse: 0,75 Boxer + 0,1 Legacy DFF + Karate.
  Der er desuden givet 1 liter Mangan Nitrat. 


  Vi ser frem til næste besøg i foråret