I samarbejde med 

 

Perfekt såbed til landmandserfaringer

 

06.12.2018

Der er klart vejr og frost i jorden, ved besøget hos Jørgen Bo Christensen som deltager i Landmandserfaringer for 2. sæson. I samarbejde med Hedegaard, har Jørgen Bo lagt marker til etablering af storparceller med vinterhvede. Storparcellerne er placeret lige ved siden af Hedegaards afdeling i Østervrå, så kunder og andre forbipasserende har mulighed for tage et kig i marken når vækstsæsonen går i gang.


Jørgen Bo har etableret vinterhvede storparceller i sammen mark som i 2017. Forfrugt vinterhvede og JB 2 jord, giver måske ikke de store forventninger om kæmpe udbytter, og selvom høsten 2017 heller ikke var den bedste kan man kun krydse fingre for næsten høst bliver bedre. Jørgen Bo tilpasser dyrkningen af vinterhveden i samarbejde med Thomas Ory Nielsen fra Hedegaard. 
Sorterne er Torp, Informer og RGT Universe. Alle er sået 18/9 i et perfekt såbed. Marken er pløjet og sået 3 uger efter, for at lave et falsk såbed. Der er sigtet efter 350 planter/m2 i alle sorter, derudover er der sået en ekstra stribe Torp med 400 planter/m2. Alle storparcellerne har på nuværende tidspunkt etableret sig fint, men en god buskning og passende antal sideskud. Jørgen Bo nævner at RGT Universe var ca. 1 uge længere om at komme op. Hvad det skyldes er ikke til at vide. 


Udover vinterhveden, har Hedegaard og Jørgen Bo igen i år valgt at så vårhvede i efteråret. Sorten Cornetto er etableret i en stribe, vedsiden af vinterhveden. Skellet er tydeligt; vinterhvede er mørk grøn og vårhveden mere lys. Vårhveden er sået 23/10 med 400 planter/m2. Der var store problemer med råger i marken efterfølgende, som flere gange blev jaget væk. Dog kan man se i pletter at fuglene har gjort skade. Der er tildelt 100 kg N24 dagen før såning af vårhveden. 

 

Behandlinger i marken
0,75 DFF
1 L Boxer
2 kg Mangan

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + 29 Juli 2018: Høsten er i hus

  Hedegaard har i 2018 udvalgt Jørgen Bo Christesen som deltager i Landmandserfaringer. Jørgen har udvalgt et jordstykker som ligger lige ved siden af Hedegaard’s afdeling i Østervrå, Nordjylland. Det med var der chance for at kunder og andre interesserede kunne stoppe op og tage et kig i marken.


  Jørgen Bo driver ejendommen med 20 hektar, sædskiftet er primært vårsæd, hvor Jørgen foretrækker at dyrke vårbyg. Det er ikke hvede-jord, siger han om den JB-2 jorden som omgiver ejendommen. Alligevel forsøger vi os med hvede storparceller hos Jørgen. Han etablerede i efteråret sorterne Informer, Kalmar og Torp. I løbet af vækstsæsonen har vi fulgt hvedeparcellerne i samarbejde med Thomas Ory Nielsen fra Hedegaard. Afdelingen i Østervrå har ligeledes brugt hvedeparcellerne til markvandring i juni måned. 

  Det tørre vejr har påvirket udbytterne hos Jørgen Bo. Vi håber på en mere normal sæson i 2019, hvor Jørgen deltager igen. 

  Høstudbytter ses i skemaet:  

   

  Jørgen Bo Christensen Informer (330 planter) Kalmar (330 planter) Torp (330 planter)
  Sådato 21 sep. 21 sep. 21 sep.
  Høstdato 29 juli 29 juli 29 juli
  Udbytte kg/ha 4667 5333 4638
  Vand % 12,6 12,6 12,3
  kg/hl 81,6 79,8 78
  Protein % ts 13,1 11,2 11,3
  Udbytte korrigeret til 15% vand 4798 5484 4785
  Udbytte, forholdtal 88 100 87
   
 • + 3 besøg d. 19 juli 2018

  FORVENTER HØST OM 7 DAGE

  19 juli 2018.

   

  Jørgen Bo Christensen forventer at høste hvede striberne med Torp, Kalmar og Informer om ca. 7 dage. Der er ferien nemlig slut og Jørgen har tid til at høste det.

  Ved gennemgang af de forskellige sorter, som er etableret i marken lige overfor Hedegaards afdeling i Østervrå, håndhøstede vi nogle aks og tærskede dem. Blot for at få en indikation omkring vand indholdet. Selvom kernerne var relativt hårde at bide i, var vand procenten stadig 17,9. Jørgen vurdere det er klar når han er tilbage fra ferien. Det bliver spændende at se udbytterne i de forskellige sorter.

   

  Fortsættes efter høst… 

 • + 2. besøg: 16 maj 2018

  LANDMANDSERFARINGER I NORD

  16 maj 2018.

   

  Et stenkast fra Hedegaards afdeling i Østervrå, ligger Landmandserfaringerne placeret side om side. Her drages erfaringer med vinterhvede, vårhvede og vårbyg. De tre vinterhvede sorter Torp, Kalmar og Informer, kan ligeledes ses hos 4 andre landmand fordelt i det jyske. Derudover har Hedegaard valgt at etablere efterårssået vårhvede, vårsået vårhvede og vårbyg. Thomas Ory Nielsen fra Hedegaard og landmand Jørgen Bo Christensen mener begge at den efterårssåede vårhvede ser lovende ud. Vårhveden som er sået 7 november, var kun lige spirret frem ved sidste møde, men strutter nu af liv og der er godt gang i væksten. Ligeledes er der sået vårhvede d 16 april, så disse kan sammenlignes til høst.

   

  Den tysk forædlede vinterhvede, Informer, er nem at genkende i marken. I den første parcel i marken, står Informer og praler med sin imponerende evne til at buske sig, kraftige vækst og fylde bladareal. Det bliver en interessant sort at følge gennem sæsonen.

  Informer var grøn et langt stykke ind i efteråret, Kalmar kom først fra start her i foråret, siger Jørgen Bo.  

  Kalmar er sået med to forskellige udsædsmængder og på to forskellige tidspunkter. Så-tidspunktet burde have været det samme, men på grund af et vanskeligt efterår kunne dette ikke lade sig gøre. På trods af den sene såning, er det parcellen med Kalmar (højt plantetal og den sene såning) som er kommet bedst fra start og har set bedst ud her i foråret. På nuværende tidspunkt er der ikke nævneværdig forskelle at se mellem sorterne, dog kan man skelne de forskellige typer, Torp som en enkeltakstype og Kalmar, Informer som buskningstyper. Det bliver interessant at følge udviklingen gennem sæsonen.

  Næste møde: Markvandring v. Hedegaard 8 Juni kl 10:00

   

 • + 1. besøg: 20 december 2017 - opstart sæson 2018

  ENDNU EN NY LANDMAND I PROJEKTET

   

  I samarbejde med Hedegaard køre Landmandserfaringer på 3. sæson. I år siger vi goddag til en ny landmand og vi glæder os til trække meget mere på hans Landmandserfaringer, og undersøge hvordan vores sorter arter sig i netop dette område. Jørgen Bo Christensen har takket ja til at deltage i Landmandserfaringer, vi ser frem til at lære meget mere om gården og hans Landmandserfaringer. 


  Den 20 december møder Majbritt Bergholdt Christensen fra Nordic Seed, Jørgen Bo Christensen i marken. Storparcellerne er etableret lige overfor Hedegaards afdeling i Østervrå, så der er rig mulighed for at slå et smut forbi marken i løbet af sæsonen. Anders Uhrenholt og Thomas Ory Nielsen, begge fra Hedegaard, deltager også i besøget. Jørgen Bo fortæller om hans ejendom, hvor han i alt driver 20 hektar, primært med vårsæd. Jørgen foretrækker at dyrke vårbyg, hvor han har et fornuftigt højt udbytte, på den kolde nordjyske JB 2 jord. Rettidighed er vigtig for Jørgen, han forbereder jorden i marts med pløjning, tromles, tildeling af gylle og efterfølgende harves omkring 1 april, derefter såning i et godt såbed. Jørgen har udover vårbyg også hvede, raps og havre i sædskiftet. Udover at dyrke de 20 hektar jord tilhørende Jørgens ejendom, arbejder han som markmand hos en nærliggende slagtesvineproducent. 


  Storparcellerne er sået rettidigt den 21/9, sorterne er Informer, Kalmar og Torp (sidstnævnte med to udsæds mængder). Derudover har Hedegaard i samarbejde med Jørgen sået en storparcel med vårhvede d 7/11, for at lave et lille eksperiment ud af det. Jorden er meget vandmættet på nuværende tidspunkt, men alle sorter ser ud til at have etableret sig ganske fint. Dog er vårhveden, knap nok fremspiret! 


  Vinterhveden Informer er sået med 210 kg/ha, og ser generelt rigtig godt ud. Planterne har busket sig fin før vinteren og sorten har nogle kraftigere planter end fx Torp og Kalmar. Torp og Kalmar er også etableret i to storparceller med hhv. 188 og 170 kg/ha. Her er udviklingen før vinter også udmærket. De sidste 2 storparceller er med Kalmar + 25% ekstra planter og Torp + 25 % ekstra planter/m2. Torp+25% har 3-4 blade og ét sideskud, generel god etablering og udvikling før vinter. Kalmar +25% er sået 3 uger senere end øvrige storparceller, her er der noget mere spinkle planter, med knap så god buskning, hvilket er naturligt omstændighederne taget i betragtning. Der er foretaget ukrudtsbekæmpelse efteråret samt tildelt Mangan (2kg/ha).  

   

    Så dato Udsæd Kg/ha
  Torp 21/9 188
  Torp + 25% 21/9 226
  Kalmar 21/9 170
  Kalmar + 25 % 3/10 210
  Informer 21/9 204
  Trappe (efterårssået vårhvede) 7/11 210