I samarbejde med 

 

Høsten er i hus


De første Landmanderfaringer er høstet hos Kaj Thomsen i Bindslev, Nordjylland. Han er udvalgt af Mollerup Mølle som vært for årets Landmandserfaringer. Kaj driver ”Hedegaard”, som er et alsidigt planteavlsbrug på 200 hektar, her dyrkes hvede, byg, rug, hestebønner og raps når det er hensigtsmæssigt, samt frøavl. Derudover har Kaj også mink. 


I løbet af sæsonen har vi fulgt hvedeparcellerne hos Kaj. Og Mollerup Mølle har inviteret deres kunder til et markmøde i maj måned og en aften markvandring i juni måned. Begge arrangementer var velbesøgt, hvor både de udlagt parceller blev drøftet, samt nye sorter til kommende sæson og gødning/planteværns strategier. 


Årets høstudbytter har været præget af det tørre vejr. Vi håber på en mere normal sæson i 2019, hvor Kaj deltager igen.

Høstudbytter ses i skemaet:  

Kaj Thomsen Torp (300 planter) Torp (355 planter) Kalmar (415 planter)
Sådato 28 sep. 28 sep. 28 sep.
Høstdato 1 aug. 1 aug. 1 aug.
Udbytte, kg/ha 5537 6118 5234
Vand % 12,9 13,1 13,1
kg/hl 76,4 75,4 75,5
Protein % ts 13,4 13,1 12,4
Udbytte, korrigeret til 15% vand 5674 6255 5351
Udbytte, forholdstal 106 117 100

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + 3 besøg d. 19 juli 2018

  KLAR TIL FLERE ERFARINGER


  19 juli 2018

   

  De første Landmandserfaringer skal snart høstes hos Kaj Løgtved Thomsen i Bindslev. Han deltager i Landmandserfaringer for første gang og har allerede sagt ja tak til at fortsætte næste sæson.

  Karl Kudsk fra Mollerup Mølle er glad for at Kaj vil fortsætte og ser frem til at Mollerup i samarbejde med Kaj kan sættes deres eget præg på Landmandserfaringer. Sorterne til næste sæson er ikke fastlagt, men det er sikkert at nogle af de nuværende vil fortsætte og lidt nye vil komme til.

  Kaj har planlagt at hveden skal sås med hestebønner som forfrugt og der sås pløjefrit. Ved såning placeres der 50 kg DAP. 

  Det bliver spændende at se hvilke udbytte de udvalgte sorter kan præstere hos Kaj. Høsten nærmer sig det er tydeligt og meget tidligere end ”normale” år. Sorterne som skal høstes er Torp, Kalmar og Elixer. Torp er desuden etableret med 3 forskellige udsædsmængder.


  Fortsættes efter høst…

 • + 2. besøg: 18. maj 2018

  MARKMØDER I NORD


  Der har været travlt ved Kaj Løgtved Thomsen på ”Hedegaard”, nær Bindslev i Nordjylland. Mollerup Mølle har inviteret til ERFA møde en fredag formiddag og 15 landmænd har valgt at ligge vejen forbi. Gårdspladsen er revet fint foran det gamle stuehus, hvor Kaj byder på en kop kaffe og et rundstykke. Agronom fra DLA Agro, Vibeke Fabricius deltager også i ERFA mødet. Hun vil løbende komme med faglige indspark til gødning og planteværn. I fællesskab fortæller Vibeke og Majbritt Bergholdt Christensen fra Nordic Seed om kommende vintersæds sorter, samt info om projekt Landmandserfaringer. Det er første år Kaj deltager i projektet. 


  Efter kaffen, går turen i marken hvor vi ser vinterhvede parcellerne med Torp, Elixer og Kalmar. Torp er sået med to udsædsmængder hhv. 300 planter /m2 og 355 planter/ m2. Alle hvede striberne tager sig godt ud og der er ikke den store forskel mellem sorterne. Vibeke snakker svampestrategier i hvede, hvad vi skal have fokus på og der er god spørgelyst blandt de fremmødte landmænd. Ligeledes gennemgår vi sorternes egenskaber. Kaj har i samarbejde med Mollerup også etableret et ”forsøj” med vinterrug, her fremvises sorten KWS Florano. På marken ved siden af, er der vårbyg med sorterne Laurikka, Evergreen, Crossway, Ellinor, Newway (NOS 111.036-53). Det bliver spændende at følge sorterne igennem sæsonen og ikke mindst til høst. 


  Den 21/6 afholdte Mollerup aften-markvandring hos Kaj, hvor 51 landmænd lagde vejen forbi! Det var et fantastisk fremmøde og en god aften. 

 • + 1. besøg hos Kaj Løgtved Thomsen

  VI BYDER ENDNU EN NY LANDMAND VELKOMMEN TIL PROJEKTET 

   

  I samarbejde med Mollerup Mølle køre Landmandserfaringer på 3. sæson. I år siger vi goddag til en ny landmand og vi glæder os til trække meget mere på hans Landmandserfaringer, og undersøge hvordan vores sorter arter sig i netop dette område. Kaj Løgtved Thomsen har takket ja til at deltage i Landmandserfaringer, vi ser frem til at lære meget mere om gården og deres Landmandserfaringer. 

  Kaj Løgtved Thomsen, driver gården ”Hedegaard” i det nordligste Jylland, nærmere betegnet Bindslev. ”Hedegaard” er et alsidigt planteavlsbrug på 200 hektar, her dyrkes hvede, byg, rug, hestebønner og raps når det er hensigtsmæssigt, samt frøavl. Derudover har Kaj også mink. 


  Vi besøger Kaj d 5 december, jordtemperaturen er 3,8-4 grader. Der er etableret 3 marker med storskalaparceller på ejendommen. 
  Mark 1: Sået 20/9, forfrugt raps. Samsået med 50 kg DAP. Her er etableret 2 storparceller med vinterhvede, én med Torp 410 planter/m2. samt Elixer med 380 planter/m2. 21/9: Ukrudtsbekæmpelse 1,2 liter Boxer + 0,1 Legacy/DFF. 25/10: Opfølgning 1,3 liter mangannitrat + 0,2 Maya

   

  Mark 5: Sået 28/9 efter hestebønner. Samsået med 50 kg DAP. Her er etableret 3 storparceller med vinterhvede. Torp med 300 planter/m2, Torp med 355 planter/m2 og Kalmar med 415 planter/m2. Der er ikke sprøjtet i efteråret. Forventet opfølgning i foråret på alle hvedemarker med 0,6 liter Cossack og 3 svampesprøjtninger. 

   

  Mark 8: Sået 18/9. Vinterrug Florano med 190-200 planter/m2. 21/9 er det sprøjtet med 1,2 liter Boxer + 0,1 Legacy/DFF. 25/10 opfølgning med 1,3 liter mangannitrat + 0,2 Maya. Forventet opfølgning i foråret på alle hvedemarker med 0,6 liter Cossack og 3 svampesprøjtninger.

   

  Alle marker er sået med Horsch Pronto, efter tallerkenharve eller plov (alt efter jordtype). Hovedsagligt JB 2-4 og en smule JB 5-6. 


  Kaj har reserveret en mark som kan bruges til storparceller med vårsæd til foråret. Her kommer mere info senere. 

   

  Vi ser frem til næste besøg i foråret