Asger Krogsgaard, v. Driftsleder Mathias Nielsen, Ringkøbing

I samarbejde med

 

Asger Krogsgaard deltager igen i Landmandserfaringer til høst 2017. 


Der er etableret 3 vinterhvedesorter fra Nordic Seed: Torp, Nuffield og Kalmar. 


De 3 Nordic Seed sorter er sået den 21. september med 280 pl./m². De tre sorter er etableret på et areal med forfrugt Havre og såbedet var perfekt.

 

Sorterne er etableret på et areal med Jb. 2-3. På trods af det tørre efterår har fremspiringen været rigtig fin.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skelne mellem de 3 konventionelle sorter, dog er der en tendens til at Kalmar er lidt mørkere end de øvrige sorter. 

Mathias fortæller at Septoria er ikke det store problem hos dem. Overvintringen er vigtigst faktor når de skal vælge vinterhvede.
Det bliver spændende at se udviklingen sorterne imellem da Mathias havde gode forhold ved såning

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Mathias Nielsen, som er driftsleder på ”Mogensgård” ejet af Asger Krogsgaard, har gennem ”Landmandserfaringer” afprøvet 4 sorter i storparceller. Det er 2. år Mathias deltager i projektet og ved høst 2017 har vi set nogle rigtig flotte udbytter.

  Kalmar har givet det højeste udbytte på 10,4 t/ha. Dernæst Torp med 9,8 t/ha, Nuffield med 9,7 t/ha og hybrid hvede Hyking med 9,2 t/ha. Alle udbytter er korrigeret til 15 % vand. Protein indholdet i det høstede hvede varierer mellem 8,3-8,8 %.  

  ”Det er flotte udbytter, med Kalmar på en suveræn første plads, men alle med et lav protein indhold” Allan Kamp, Vestjyllands Andel.

  Desværre har vi ikke høstudbytter fra 2016, da alle sorter var hårdt ramt af saltskade. 


  Marken som der er høstet udbytter på i 2017, ligger ikke så tæt på Ringkøbing fjord som i 2016. Hvede storparcellerne er etableret 21 september, der er sået 280 planter/m2. Hybrid hveden er sået 23 september og der er sigtet efter 150 planter/m2. Forfrugten er havre, jordtypen er en lettere jord JB 3-4. Der er tildelt 50 kg svovlsur ved såning. Der har været gode forhold for etablering, som er lykkedes helt perfekt. Sorterne stod godt i efteråret, selvom der kom store mængder nedbør i januar og februar, kom planterne godt i gang i foråret. Februar har været kold, men der har ikke rigtig været vinter. Kalmar har gennem sæsonen været en anelse mørkere end de andre.  

  ”Generelt set er Septoria ikke et stort problem i vores område, overvintring er det vigtigste” udtaler Mathias. 

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   


  Nordic Seed takker Mathias Nielsen og ”Mogensgaard” for deltagelse i ”Landmandserfaringer” til høst 2016 og 2017. Mathias er gået ind i ”Landmandserfaringer” med stor interesse og engagement, og har med glæde delt ud af hans erfaringer og observationer fra marken. Tak for samarbejdet.

 • + 4 besøg d. 25 Oktober 2016 - Afslutning på sæson 2016

  Der blev desværre ikke målt udbytter på de 4 sorter da arealet lå tæt ved vesterhavet og alle sorter var hårdt ramt af saltskade. Derfor kan vi desværre heller ikke lave forholdstal på forsøget hos Asger

   

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -

   

 • + 3 besøg d. 6 Juni 2016 - Sorterne står flot i de forskellige stadier

  3. Besøg ved Mathias. Den 6 Juni 2016 Sammen med Allan Kamp fra VJA.


  Sidst vi besøgte Mathias, i starten af April, var det et sørgeligt syn som mødte os, med store våde områder rundt omkring i marken. Mine forventninger til 3. besøg var ikke store, men jeg må sige, at jeg blev noget overrasket. Generelt set har marken rettet sig meget og det ser ikke nær så slemt ud som kunne forventes.

  Mathias har haft travlt med isåning rundt omkring i marken, men de områder som ikke var påvirket af de stor vandmængder gennem vinteren, stod ganske flot og med synlige forskelle sorterne i mellem. Sorternes tidlighed er især synlig på nuværende tidspunkt.

  Nakskov som den tidligste af de 4 sorter, er i begyndende blomstring (vækststadie 61), hernæst kommer Torp og Nuffield som er tæt på gennem skredet (omkring vækststadie 57-59). Mariboss er den sildigste af de 4 sorter, omkring kvart gennem skredet (vækststadie 53). Disse observationer stemmer fint overens med det som vi indtil nu har ment kendetegner sorternes tidlighed. 

  Mathias har indtil nu svampebekæmpet 2 gange.

  Der er stort set ikke noget at komme efter i marken, der er generelt god sundheden i hveden i år.

  Mathias synes især Nuffield ser sund ud og forventer sig meget af denne sort til høst. "Jeg tror Nuffield egner sig godt til vores område, siger Mathias."

  Også Nakskov får rosende ord med på vejen fra Mathias og Allan. Vestjyllands Andel dækker et stort område, med store dyrkningsmæssige forskelle, som vil påvirke hvilke sorter som passer godt i netop deres område.

  Med projektet her, giver det et indblik i hvilke hvede sorter som passer ind på Mogensgaard og det giver Mathias kendskab til flere forskellige hvede sorter.   

 • + 2. besøg: 14. april 2016 - Sorterne er alle omkring vækststadie 29-30 på nuværende tidspunkt

  2. besøg ved Mathias. Den 14 april. Kl 13.00. Sammen med Bøje Østerlund fra Effektiv Landbrug.

   

  Sammen med Bøje Østerlund fra Effektiv Landbrug, går vi en tur i marken hos Mathias, for at se på demoparcellerne med Torp, Mariboss, Nakskov og Nuffield.

  På trods af, at Mathias har passet og plejet demo parcellerne gennem vinteren, er det et lidt sørgeligt syn som møder os. Store dele af marken har nemlig stået under vand i gennem længere tid og dermed er dele af marken udvinteret.

  Især Mariboss og Torp er hårdt medtaget, da de har stået længst tid under vand. Nakskov og Nuffield, er mindre medtaget men dog med pletter. Vi sender dronen i vejret for at få et overblik og se hvor stor skade der er sket.

  Men på trods af pletterne uden planter, står de 4 sorter ganske fint i de områder som ikke har været vandlidende. I alle sorter er der en smule Septoria at finde, men ikke noget som har betydning på nuværende tidspunkt.

  Sorterne er alle omkring vækststadie 29-30 på nuværende tidspunkt. Torp kendes på sin meget karakteristiske oprette og hurtige start her i det tidlige forår. Mariboss har som bekendt en langsommere start, men også en mere krybende vækst. Generelt er der godt gang i væksten på alle 4 sorter.

  Marken har fået 200 kg 26-14 medio marts og skal muligvis have gylle i kommende uge, hvis vejret er til det. Det får i alt 60 tons sogylle, fordelt over 2 omgange. Analyser viser at kvælstof indholdet i sogyllen ligger mellem 1,3-1,9 kg N pr. tons.

  I alt forventer Mathias at marken skal have 180 kg N total. Derudover skal der også snart vækstreguleres med Moddus Start og samtidig gives Mangan.   

 • + 1. besøg: 4. november 2015 - jævn fremspiring i alle sorter

  1. besøg hos Asger Krogsgaard på "Mogensgaard", sammen med driftsleder Mathias Nielsen

  Vi besøgte Asger og Mathias sammen med Allan Kamp fra Vestjyllands Andel.

   

  Asger Krogsgaard er ambassadøren udvalgt af Vestjyllands Andel. Asger ejer Mogensgaard  som ligger nær Ringkøbing Fjord, her er Mathias Nielsen er driftsleder for marken. Mathias har som driftsleder også ansvar for Ambassadør projektet og vil dele ud af sine landmands erfaringer igennem sæsonen.

  Til gården er der i alt 800 ha. Som fordeler sig på 100 ha. Vinterraps, 35 ha. Vinterbyg, 200 ha vinterhvede, 150 ha kernemajs og resten af arealet primært i vårbyg. Derudover er der 1700 søer fordelt på to ejendomme, der produceres 55.000 svin op til 30 kg. Samt 30.000 slagtesvin. Der er i alt 18 ansatte på Mogensgaard, hvor af de 3 er i marken.

  Jordtypen på ejendommen varierer omkring JB 4.

  Mathias har været ansat på Mogensgaard i 8 år, hvoraf de seneste 4 år har været som driftsleder.

  ”Jeg synes det er spændende at have her hos os selv på gården, nu kan vi selv følge med i sorterne”

  Fakta om storparcellerne

  Sorter: Mariboss, Torp, Nakskov, Nuffield  

  Sådato: 28/9

  Udsædsmængde: 360 planter/m2 (180 kg/ha.) Det blev til 10,6 ha i alt, fordel på de 4 sorter.

  Planteværn: Ukrudtssprøjtningen er fortaget ca. 1 uge efter såning. 1½ l Boxer, 0,05 DFF, 5 g Lexus + mangan(1 kg mangansulfat + 1 l mangannitrat)

  Forfrugten er grubbesået vinterraps og stor parcellerne er sået på en JB 4 jord. Efter høst er der lavet falsk såbed i 5-8 cm. Forud for såning er der harvet i 20 cm, og sået direkte bagefter. Der fokuseres på direkte såning, men ploven er dog stadig i brug på visse arealer.

  Maskiner som er brugt:

  • Horsch terrano fx, 6 m. Med smalle tænder
  • Horsch pronto DC PPF 6 m.