Jens Svenningsen, Karby

I samarbejde med

 

Vi er meget glade for at Jens Svenningsen igen deltager i Landmandserfaringer til høst 2017.

 

Der er etableret 3 vinterhvedesorter fra Nordic Seed: Torp, Nuffield og Kalmar.

 

De 3 Nordic Seed sorter er sået den 25. september med 350 pl./m². De tre sorter er etableret på et areal med forfrugt 2 års. Vinterhvede og såbedet var perfekt.
Sorterne er etableret på et areal med Jb. 5-6. På trods af det tørre efterår har fremspiringen været perfekt.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skelne mellem de 3 konventionelle sorter, dog er der en tendens til at Kalmar er lidt mørkere end de øvrige sorter. 

 

Jens' deltagelse i Projektet "landmands erfaringer" har gjort at Jens har taget mere Torp ind til fordel for Mariboss. Jens bemærker at det er Nakskov og Torp har klaret sig bedst.

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Jens Svenningsen som på 2.år deltager i ”Landmandserfaringer”, har høstet udbytter i storparcellerne med Torp, Kalmar, Nuffield og hybrid hveden Hyking.

  Som høsten i 2016, gav Torp igen det højeste udbytte til høst 2017. Jens har høstet 9,8 t/ha i Torp, 8,9 t/ha i Kalmar, 8,3 t/ha i Nuffield og hybrid hveden gav 7,7 t/ha. Alle udbytter er korrigeret til 15 % vand. Generelt set er alle udbytter på et lidt lavere niveau end i 2016. Torp, Kalmar, Nuffield og Hyking er alle sået 25 september 2016. Der er sået 350 planter/m2. Forfrugten er 3. års hvede. 

  ”Torp ser bedst ud, Kalmar ser sundest ud” lyder det fra Jens Svenningsen.

  Alle sorter er kommet godt fra start i efteråret og igen i foråret. Kalmar er lidt senere end de andre, men mørkere og mere vital. Torp og Nuffield har en fin buskning, men en del Septoria i år. Hyking er meget åben, har ikke busket sig særligt meget. 

  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   

  Nordic Seed takker Jens Svenningsen for deltagelse i ”Landmandserfaringer” til høst 2016 og 2017. Jens er gået ind i ”Landmandserfaringer” med stor interesse og engagement, og har med glæde delt ud af hans erfaringer og observationer fra marken. Tak for samarbejdet.

   

 • + 4 besøg d. 25 Oktober 2016 - Afslutning på sæson 2016

  Udbytterne ved Jens Svenningsen var særdeles høje i 2016. Udbytterne varierede mellem 86 hkg og 121 hkg, svarende til en variation på ca. 40%.

  Torp var højestydende med fht. 140, se skema. Alle sorter blev høstet under optimale forhold og vandindholdet mellem de 4 sorter var ikke eksisterende.

  ”Det var ikke overraskende at Torp var højestydende. Sorten har lige fra foråret vist højt udbyttepotentiale. Da jeg skulle vælge sort i efteråret 2016 var der ingen tvivl om at Torp skulle udgøre hovedparten af mit vinterhvedeareal”– udtaler Jens Svenningsen.

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -

   

   

 • + 3. besøg: 8. juni 2016 - Væksstadier 55-59

  3 besøg hos Jens, sammen med Karl fra Mollerup Mølle og Bøje Østergaard, Journalist fra Effektiv Landbrug. Den 8 juni 2016

  Der er en verden til forskel fra sidst vi besøgte Jens og til besøget i dag. Vejret er meget bedre og demoparcellerne står knivskarpe.

  Bøje fra Effektiv Landbrug følger os i marken sammen med Karl fra Mollerup Mølle.

  Siden sidste besøg, har marken fået en omgang 27-4 i primo maj. Jens har færdig gødet marken til 175 kg N/ha. Der er svampebekæmpet og vækstreguleret to gange i løbet af foråret. Det hele skal have en sidste aksbeskyttelse meget snart.

  Der er ikke meget at komme efter i år, siger Jens og viser os bunden af planterne i marken. Det lave smittetryk af svampesygdomme, gør det også sværere at vurdere sorterne op i mod hinanden. På nuværende tidspunkt er der, sygdomsmæssigt, ikke meget forskel sorterne i mellem. 

  Der er dog forskelle at spotte i sorternes tidlighed. Det er ikke nogen nyhed at Mariboss er den sildigste af de 4 afprøvede sorter i demoparcellerne. På besøgets tidspunkt er Mariboss halvt gennem skredet, omkring vækststadie 55. Nuffield er lidt længere fremme, omkring stadie 57, akset er næsten gennem skredet. Torp som også ved sidste besøg, var synligt længere fremme, er nu overhalet af Nakskov. Torp er gennem skredet på nuværende tidspunkt, vækststadie 59. Nakskov som er længst fremme af de 4 hvedesorter, er også en af markedets tidligste sorter. Nakskov er i begyndende blomstring, omkring vækststadie 61, ved besøget hos Jens.

  Der er store forventninger til Torp og Nakskov, vi forventer høje udbytter, siger Jens.     

   
 • + 2. besøg: 7. april 2016 - Alle sorter står flot nu og grønne.

  2. besøg 7/4, kl 10.00 sammen med Karl Kudsk fra Mollerup Mølle

  Sidste besøg var 6 november. (Der er svag farve forskelle, ellers ingen synligheder)

   

  Siden sidst er der givet 30 kg N/ha, svovlsur ammoniak medio marts. Og primo april er der givet 90 kg N/ha (Sogylle). Jens forventer omkring 70 % udnyttelse i gyllen. Omkring 1 maj vil vi give de resterende 250 kg N/ha 27-4.

  Der er ingen udvintring at se, men der er få steder i marken med lidt sølle pletter. Som enten skyldes jorden (sandet plet) eller det kraftige snegle angreb fra efteråret.

  Torp har gennem hele sæsonen set bedst ud. Der er vækst i planterne nu og ingen tydelige farve forskelle. Mariboss har mere krypende vækst end de andre. Jorden er 6,3 grader og tælleringen viser et plantetal på 300 planter/m2. Alle sorter står flot nu og grønne. Det er meget vådt, og få skader fra snegle. På besøgs dagen stod det ned i stænger hele dagen. Der var brusebads regnvejr!

  Som altid er humøret højt ved Jens, på trods af regn og at foråret lader vente på sig. Vi mødes i marken, hvor vi sluttede for 5 måneder siden, og regnen siler ned ved besøget hos Jens Svenningsen på Mors.

  Demo parcellerne med Torp, Mariboss, Nakskov og Nuffield begynder at grønnes og væksten er så småt i gang.

  Torp har stået bedst gennem hele vinteren, siger Jens og tilføjer sneglene ikke har gjort så stor skade som frygtet. Der er få pletter i marken og langs læhegn.

  Generelt tager alle 4 sorter sig fint ud og væksten er så småt i gang. Der er få forskelle at spotte mellem sorterne, Mariboss holder sig tættere på jorden end de andre sorter lidt endnu. Især Nakskov og Torp har været tidligere i vækst end Mariboss og Nuffield. Det bliver interessant at se udviklingen gennem resten af sæsonen.

  Siden sidst har marken fået 30 kg N/ha svovlsur ammoniak d. 15 marts og 1. april 90 kg N/ha i sogylle. Jens forventer ca. 70 % udnyttelse af gyllen. På et senere tidspunkt, primo maj, tildeles den resterende mængde gødning, omkring 250 kg N/ha 27-4. Ved besøget hos Jens er jordtemperaturen 6,3 grader og jorden er meget våd. 

 • + 1. besøg: 6. november 2015 - alle sorterne omkring vækststadie 12, med 2. blad helt udfoldet.

  1 besøg: 6 november kl 9.30. sammen med Karl Kudsk fra Mollerup Mølle.

   

  Jens Svenningsen er ambassadør udvalgt af Mollerup Mølle. Jens driver gården på Mors, med 630 søer og 19.000 smågrise. Han har 205 ha i alt, som fordeles på 25 ha vinterraps, 25 ha vinterbyg, 50 ha vårbyg og resten i vinterhvede. Jordtypen på ejendommen varierer omkring JB 5.

  Jens har 3 ansat i stalden og 1 medhjælper i marken. Han har to østeuropæere ansat, som begge taler dansk. Jens som er uddannet smed, indgik i 1996 i et I/S med ægteparret som dengang var på gården. De havde ingen børn, men ønskede et generationsskifte. Jens og ægteparret kendte ikke hinanden på forhånd. Det er i dag 6 år siden Jens overtog gården fra I/S’et med ægteparret.

  ”Jeg deltager i projektet for at finde den rigtige sort til mit område, men også for at få nogle erfaringer med vækstregulering”

   

  Fakta om storparcellerne

  Sorter: Mariboss, Torp, Nakskov og Nuffield.

  Sådato: 1 oktober. 340 planter/m2.

  Planteværn: ukrudtssprøjtning er foretaget 21 dage efter såning. Mangan udbringes primo november. 1 ¾ l boxer 0,08 legacy(DFF), briotril. + 1 l flydende mangan.

  Forfrugten er grubbesået vinterraps og stor parcellerne er sået på en JB 5 jord. Efter høst er jorden stubharvet, pløjet og stået med en såmaskine med skiveskær. Nogle år sår Jens direkte, men det kan være svært at styre græsukrudtet. Der er sået ca. 2,5 ha af hver sort. I foråret udbringes biogas gylle, som Jens har gode erfaringer med. Efter såning af parcellerne har Jens observeret en svag farve forskel mellem sorterne. Ved besøget var alle sorterne omkring vækststadie 12, med 2. blad helt udfoldet.