I samarbejde med 

 

Kristian Justesen deltager igen i Landmandserfaringer til høst 2017. 


Der er hos Kristian etableret 3 vinterhvedesorter fra Nordic Seed: Torp, Nuffield og Kalmar. 


De 3 Nordic Seed sorter er sået den 16. september med 250 pl./m². De tre sorter er etableret på et areal med forfrugt Havre og såbedet var helt perfekt.

 

Sorterne er etableret på et areal med Jb. 1-2. På trods af det tørre efterår har fremspiringen været meget flot og vi kan se hvordan planterne busker sig.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skelne mellem de 3 konventionelle sorter, dog er der en tendens til at Kalmar er lidt mørkere end de øvrige sorter. 

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Kristian Justesen er vores nordligste placerede landmand og fik som den sidste høstet udbytter i ”Landmandserfaringer” i 2017. Det har været en vanskelig og våd høst, derfor blev kun 2 af de 3 storparceller høstet.

  Torp gav lige som i 2016, det højeste udbytte. Der blev høstet 10,9 t/ha i Torp og 10,7 t/ha i Kalmar. Det var desværre ikke muligt at få et retvisende udbytte i Nuffield. Alle udbytter er korrigeret til 15 % vand. 

   

  ”Kalmar var lidt sej at tærske, høst kapaciteten faldt i forhold til når vi høster Torp. Men Kalmar var rigtig flot og gylden ved høst.” Siger Kristian


  Storparcellerne er etableret 16 september 2016, med et plantetal på 300 pr. m2. Forfrugten er havre. Kristian havde store forventninger til Kalmar med hensyn til svampesprøjtninger, og sorten har også vist sig at være rigtig sund gennem vækstsæsonen, siger Kristian. Torp, Kalmar og Nuffield er alle sået på noget kold jord.

  Deltagelsen i ”Landmandserfaringer” har påvirket Kristian’s valg af sorter, største delen af hveden er med Torp. Det er vigtigt med et sundt sædskifte, derfor er vores samlede hvede areal også faldet de seneste år, siger Kristian, som foruden hvede også dyrker vårbyg, frøgræs, havre, raps og vinterbyg hvis der er plads i sædskiftet. 

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   


  Nordic Seed takker Kristian Justesen for deltagelse i ”Landmandserfaringer” til høst 2016 og 2017. Kristian er gået ind i ”Landmandserfaringer” med stor interesse og engagement, og har med glæde delt ud af hans erfaringer og observationer fra marken. Tak for samarbejdet. 

 • + 4. besøg: 25 Oktober - Afslutning på sæsonen 2016

  Udbytterne ved Kristian Justesen var acceptable i 2016, dog var udbytteniveauet ikke så højt som ved nogle af de øvrige deltagere i Landmandsprojektet.

  Udbytterne varierede mellem 78 hkg og 95 hkg, svarende til en variation på ca. 22%. Torp var højestydende med fht. 122, se skema. Vejrforholdene ved høst var optimale, dog var der lidt dryssespild i sorten Nakskov.

  ”I løbet af sæsonen har det været lærerigt at følge de fire sorter og det har givet mig en god viden om sorternes forskellighed og til kommende sæson er Torp er hovedsorten på min ejendom”– udtaler Kristian Justensen.

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -
   

   

 • + 3. besøg: 8 Juni 2016 - her har alle 4 sorter præsteret fint i år

  3 besøg hos Kristian, 8 Juni 2016 sammen med Morten Jessen, Hedegaard og journalist Bøje Østerlund, Effektiv Landbrug.

   

  På trods af store mængder regn hen over vinteren og det tidlige forår, præsentere demoparcellerne de 4 hvedesorter ganske flot.

  På Kristians lokalitet er der kommet dobbelt så meget vand, som et normal år og selvom marken er fulddrænet, stod der alligevel vand på marken i pletter henover vinteren. Det er ikke noget som har haft synlig betydning, der er kun ganske få bare pletter i Nakskov. 


  Kristian har lavet sprøjte vinduer i hans mark, hvor der hverken er svampebekæmpet eller vækstreguleret. Der er ganske få sygdomme at komme efter i det ubehandlede og endnu mindre i det behandlede. Det er også tydeligt at se hvor effektiv vækstreguleringen har været.

  Torp står bare rigtigt godt, siger Kristian. Og Nuffield virker lovende.

  Overvintring er det vigtigste her oppe, dernæst kommer udbytte, her har alle 4 sorter præsteret fint i år. Kristian har i forvejen en stor andel Nakskov i sædskiftet, en sort som Mariboss er alt for sildig for min lokalitet siger han. 


  På Kristians lokalitet er det Nakskov og Torp som er længst fremme, dernæst Nuffield og til sidst Mariboss.  

 • + 2. besøg: 15. april 2016 - sorterne står flot på marken i stadie 29-30

  Der er en snert af forår i luften da vi besøger Kristian på Mellegaard, nær Løkken. Det er omkring 4 måneder siden vi sidste var i marken, hvor demo parcellerne med hvede sorterne Torp, Mariboss, Nakskov og Nuffield var omkring vækst stadie 12.

  Selvom der ikke er de store forandringer siden sidst, kan vi ane væksten er i gang. Planterne grønnes og begynder at rette sig op fra jorden. Der er tegn på at Torp er en tidlig starter, den står flot og Kristian har været meget tilfreds med Torp’s udseende hen over vinteren. Mariboss holder sig endnu lidt lavere til jorden, mens Nakskov og Nuffield også begynder at rette sig lidt op. Det er meget tideligt endnu, men stadig er der farveforskelle sorterne i mellem.

  På Kristians ejendom er risikoen for saltpåvirkning fra Vesterhavet stor. Vi drøftede ved besøget i november, at det kunne være interessant at se sorternes tolerance over for salt.

  Derudover skal det senere have, flydende gødning NS 24-6 fra Dangødning. Jordtemperaturen er 6-7 grader, der er ingen udvintring at bemærke, dog er der nogle våde pletter i marken, som Kristian senere vil så vårhvede i. Området er stadigt køligt og vådt, Kristian forventer ikke at starte med såning af vårafgrøder før medio april.       

  Selvom chancen stadig er der, har der ved besøget 1. april endnu ikke været saltstorm af betydning. Det har heller ikke rigtigt været vinter, siger Kristian. 

  Den korte periode med sne og frost har ikke været noget særligt. Det bliver interessant at se udviklingen, sorterne i mellem, hos Kristian.  

   

   

 • + 1. besøg: 2. november 2015 - god fremspiring i vækststadie 12

  Kristians fokusere meget på jordens næringsstofbehov, det skinner tydeligt igennem i hans gødningsplan for 2016.  I gennemsnit har Kristian et overskud på 18 kg P/ha, 22 kg K/ha og 25 kg S/ha. Vi må ikke udsulte jorden, siger han og nævner også manglen på kvælstof som hele landbruget kæmpe med. 


  Kristian undgår helst brug af gylle på hans ejendom. Han bryder sig ikke om den tunge trafik i marken, kombineret med en dårlig udnyttelse af gyllen, desuden bruges også gerne ploven flittigt på alle marker. 

  Kristian vælger også konsekvent at snitte og nedmulde al halmen for at øge jordens kulstofindhold. Jeg har erfaringer med, når jorden tilføres store mængder halm er den meget nemmere at arbejde med, da både ler og sand bliver mere muldet. Samtidigt holder jorden også bedre på næringsstofferne. Det er kun forud for raps vi fjerner halmen, da rapsen grubbesåes, siger han. 

  Kristian har valgt en mark på 100 ha, hvoraf de 30 ha er med vinterhvede. Derfor bruger han 1 ton af hver sort, hvor øvrige ambassadører har brugt 500 kg. 

  Sådato: 3/10. der er sået 225-230 kg/ha. 


  Kristian deler gerne ud af hans landmands erfaringer, der er farve forskelle at ane i parcellerne og Mariboss var nok lidt hurtigere fremme siger han.

  Ved besøget var der også tydelig forskel på Nakskov, dens hurtige vækst i efteråret kunne ses. Ved besøget var alle sorterne på omtrent samme vækststadie 12-13. Nakskov var lige en anelse længere fremme.