Mogens Høeg Hørning, Ørsted

I samarbejde med 

 

Vi er glade for at Mogens Hørning igen i år deltager Landmandserfaringer til høst 2017. 


Hos Mogens er der etableret 3 vinterhvedesorter fra Nordic Seed: Torp, Nuffield og Kalmar. 


De 3 Nordic Seed sorter er sået den 7. september med 250 pl./m². De tre sorter er etableret på et areal med forfrugt vinterraps og såbedet var perfekt.

 

Arealet har varierende jordtyper på langs af parcellerne. På trods af det tørre efterår har fremspiringen været rigtig flot.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skelne mellem de 3 konventionelle sorter, dog er der en tendens til at Kalmar er lidt mørkere end de øvrige sorter. 

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Mogens Høeg Hørning har for 2. år høstet gode udbytter i projekt Landmandserfaringer. Udbytterne ligger på niveau med 2016, hvor Torp også gav det højeste udbytte. Høstresultaterne fra 2017: Torp 11,5 t/ha, Kalmar 10,1 t/ha og Nuffield 9,5 t/ha. Alle udbytter er korrigeret til 15 % vand. 

  Mogens har etableret storparcellerne med Torp, Kalmar og Nuffield, den 7 september 2016 og der er brugt 250 planter/m2. Forfrugten er vinterraps, som er dybde harvet. Såbedet var tørt og helt perfekt. Området er inddæmmet havbund, JB 6-7, jorden kan variere end del med sand revler.

  ”Kalmar har visuelt været mere mørk og grønnere gennem vækst sæsonen.”

  Mogens synes Kalmar er længere tid om at komme i gang i foråret, og den virker senere end Torp. Men den er sund!  Nuffield minder meget om torp, måske lidt senere, der er meget Septoria i marken.


  Torp ser rigtig godt ud nu, den har fede aks men det kan være lidt vanskeligt at tærske topskuddet rent.   

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   


  Nordic Seed takker Mogens Høeg Hørning for hans deltagelse i ”Landmandserfaringer” til høst 2016 og 2017. Han er gået ind i ”Landmandserfaringer” med stor interesse og engagement, og har med glæde delt ud af hans erfaringer og observationer fra marken. Tak for samarbejdet.

   

 • + 4 besøg d. 13 Oktober 2016 - Afslutning på sæson 2016

  I 2016 var vinterhvede udbytterne ved Mogens Hørning meget høje. Alle de afprøvede sorter ydede et udbytte på over 10 ton/ha. Høstresultaterne hos Mogens Hørning varierede ca. 25 procent, hvor Torp var højestydende med fht. 122, se skema. Vejrforholdene ved høst var optimale hvor vandindholdet i de 4 sorter varierede minimalt.


  ”Det har været meget visuelt at have de fire sorter lige op af hinanden og det har medvirket til sortsvalget 2017, hvor Torp er hovedsorten til høst 2017”– udtaler Mogens Hørning.


  Protein indholdet har varieret fra 11,5% til 12,6%, lavest indhold hvor udbyttet har været højt.  

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -
   
 • + 3. besøg: 10. juni 2016 - stadie 55-65 med store forventninger til Torp

  3 besøg hos Mogens sammen med Jens Eskildsen, Danish Agro, 10 juni 2016

   

  De 4 forskellige hvedesorter i demoparcellerne hos Mogens, står super godt og der er store forventninger til årets udbytte.

  Den inddæmmede jord fra Randers Fjord, har ikke været vandlidende gennem vinteren og hveden har nydt godt af den seneste tids varme vejr.


  Mogens har lavet sprøjtevinduer i marken, hvor der hverken er svampebekæmpet eller vækstreguleret. Der er tydelig forskel på, det som er vækstreguleret og det som ikke er.

  Selve strået er synligt tykkere, viser Mogens.

  "Der er ikke meget svampesygdomme at komme efter i marken, der er aldrig meldug herude" siger Mogens.

  Sorternes tidlighed er den eneste synlige forskel vi kan se på nuværende tidspunkt.

  Mariboss er den sildigste af de 4 sorter, omkring vækststadie 55. Nuffield og Torp ligger meget ens, omkring vækststadie 59.Nakskov er i gang med blomstringen, omkring vækststadie 65.

  Noget tyder på en tidlig høst i år, men det må tiden vise.

  Der er store forventninger til Torp, derudover har Mogens også en del Nuffield i de omkringliggende arealer.  

 • + 2. besøg: 15. april 2016 - sorterne står flot på marken i stadie 30 med 4-5 sideskud

  2 besøg: d. 15 april 2016

  Der er travlhed i marken på Rødagergaard, Mogens udnytter de få gode forårsdage når de endelig er tilstede. Demo parcellerne med de 4 vinterhvede sorter, Torp, Mariboss, Nakskov og Nuffield, er placeret på en JB 6 jord, som er en del af den inddæmmede jord fra Randers Fjord. Der har ikke rigtig været nogen vinter af betydning i området, dog nogle dage med barfrost i januar. Der har ikke været udvintring i hverken den ene eller den anden sort.

  I marken er der tildelt 200 kg 22-3-8, omkring påsken og meget snart skal det igen have 200 kg 27-4 og 20 tons gylle. I alt forventer Mogens af give 180 kg N total. Der skal desuden vækstreguleres når temperaturen er lidt højere.

  Der er ikke store sortsforskelle at spotte i marken på nuværende tidspunkt. Der er forskelle i hvordan sorterne busker sig, Mariboss busker sig mere og har en mere krybende vækst i foråret, hvorimod Torp starter tidligere og har en mere opret vækst. Alle sorter er omkring vækststadie 30 ved besøget og har 4-5 sideskud. Jordtemperaturen er 8 grader. Det bliver spændende at følge sorternes udvikling gennem sæsonen hos Mogens.      

   

   

   

 • + 1. besøg: 2. november 2015 -Alle sorter er omkring vækststadie 12

  1 besøg: 2 november kl 13.00 sammen med Jens Fiil Eskildsen, Danish Agro Lyngby afd.

  Mogens Høeg Hørning er ambassadør udvalgt af Danish Agro, han er ejer af Rødagergaard, som 5. generation på gården. Mogens købte gården fra sin far i 1995, som Mogens havde forpagtet siden 1990. Op til starten af 80érne var der malkekvæg på Rødagergaard. I dag er det en kombineret planteavl/slagtesvins ejendom. Mogens driver i alt 230 ha, hvor afgrøderne fordeler sig på ca. 120 ha. Vinterhvede, 60 ha. Vårbyg, 31 ha. Vinterraps. Mogens producerer 6500 slagtesvin 30-100 kg. Mogens har en ½ mand at trække på i sæsonen, ellers klare han det ene mand. Jordtypen på gården varierer omkring JB 6, en del jorden er inddæmmet fra Randers Fjord.

  ”Jeg sagde ja til projektet, fordi det kunne være spændende at deltage og for at se sorterne på min lokalitet. ”

  Sådato: 1/10

  Udsædsmængde: 400 planter/m2 (200 kg/ha). Mariboss 1,94 ha, Nuffield 1,99 ha, Nakskov 2,13 ha, Torp 2,05 ha.

  Planteværn: Ukrudts bekæmpelse i efteråret, 20/10. 1 l Boxer, ½ l Stomp, 0,05 DFF og 0,2 Oxitril.

  Forfrugten er Vinterraps og stor parcellerne er sået på en JB 6, jord som er inddæmmet. Forud for såning er jorden harvet, pløjet og derefter sået m. roter.

  Mogens har allerede observeret forskelligheder ved sorterne, så vi kan indsamle erfaringer fra starten. Han ser at især Marboss er visuelt mørkere, samt at Nakskov og Nuffield er kraftigere i vækst. Mogens dyrker på de øvrige arealer et god andel med Nuffield og Torp. Ved besøget var alle sorterne omkring vækststadie 12, med 2. blad helt udfoldet.