I samarbejde med 

 

Klar på flere erfaringer

23.11. 2018


Niels Ladegaard er klar på flere Landmandserfaringer i samarbejde med Nordic Seed og Danish Agro. I sæson 2019, som er 4. sæson i projektet, vil vinterhvedesorterne Torp, Informer og RGT Universe blive afprøvet i storskala hos 6 landmænd fordelt i hele Jylland. Udover de 3 sorter udvalgt af Nordic Seed, har grovvareforretningerne haft en valgfri sort. Jens Lund fra Danish Agro i Sjølund har i samarbejde med Niels valgt sorten Chevignon.  


Alle sorter er etableret 19/9 i et godt såbed. Forfrugten i marken er spinat og jorden er efterfølgende pløjet før etablering af storparcellerne. Udover storskala forsøgene har Niels fået etableret alt det vintersæd han havde planlagt. De 210 hektar vinterhvede fordeler sig på sorterne Informer, Torp og Sheriff. Selvom det var et tørt og varmt år, er Niels tilfreds med udbytterne. Torp topper igen på min ejendom, siger Niels, som har avlet mellem 8,7-10,2 ton/ha i Torp. De bedste udbytter har været på den gode jord, her omkring ejendommen. 


Informer, Torp, Chevignon og RGT Universe er alle sået med 225 planter/m2. Der er tydeligt forskel mellem sorterne på den måde de udvikler sig. Alle sorterne er veletableret og har en fin kraftig buskning. Torp, som normalt ikke busker sig meget i efteråret, har allerede nu 3-4 sideskud. Informer og Chevignon har en kraftig buskning og opret vækst, begge holder de vækst punktet lavt. RGT Universe ligner mere torp i buskningen og har en ”kravlende” vækst hen ad jorden.

Ved gennemgang af alle storparceller fandt vi meldug, gulrust og brunrust i forskellig grad. Jens Lund fra Danish Agro, påpeger at fund på nuværende tidspunkt ikke skal bekæmpes, men ved forekomst i marts/april skal der behandles. 


Behandlinger i marken:
0,15 DFF efter såning
1 l Boxer og 0,1 Buctril
0,07 Mavrik

 


Logbog

I logbogen nedenfor kan du læse om status i storparcellerne ved vores besøg i marken hen over året. Klik på plusset og læs mere.

 • + 26 Juli 2018: Høsten er i hus

  HØSTEN ER I HUS


  Det er 3. sæson, hvor Niels Ladegaard Jensen, er med til at høste landmandserfaringer i samarbejde med Danish Agro og Nordic Seed. Niels har passet marken i gennem sæsonen, som øvrige hvede marker på hans ejendom. Der er 400 ha i omdrift på Thomasminde, nær Fredericia, som udover planteavl også har svineproduktion. De 400 hektar leverer korn til grisene, men der er også fokus på specialafgrøder som spinat og frøgræs. 


  Niels har i de foregående sæsoner høstet meget høje udbytter i hvedeparcellerne, i 2017 var udbytte mellem 11,6-12,5 ton pr. ha. Udbytterne fra høsten 2018, kommer ikke helt op på samme niveau, men trods tørke og meget varmt vejr har det præsteret pænt alligevel.

  Forfrugten for forsøgene i 2018 er vinterraps, normalt vil Niels harve marken og så direkte efter vinterrapsen. Men på grund af det våde efterår i 2017, er marken pløjet og derefter sået den 27/9. Det var en god beslutning, siger Niels.

  Jorden var meget vandmættet i efteråret, trods det var der ikke synligt våde pletter i marken i efteråret. I løbet af foråret stod der vand i nogle lavninger i marken, det har ikke påvirket udbyttet i det høstede område. Kalmar, Torp og Informer er sået med 275 planter/m2. Hveden er høstet 26 juli med vandprocent på 12-13 %.

   

  Høstudbytter ses i skemaet:  

   

  Niels Ladegaard Jensen Torp (275 planter) Kalmar (275 planter) Informer (275 planter)
  Sådato 27.09.2018 27.09.2018 27.09.2018
  Høstdato 26.07.2018 26.07.218 26.07.2018
  Udbytte kg/ha 10710 9610 9730
  Vand % 11,2 11,1 11,2
  Kg/hl 80,10 80,70 83,50
  Stivelse %ts 71,9 71,6 71,5
  Protein %ts 10,2 10,3 11,1
  Udbytte korrigeret til 15% vand 11189 10051 10165
  Udbytte 111 100 101
   
 • + 2. besøg i 3. sæson

  VELETABLERET TRODS VANSKELIGT EFTERÅR


  23 maj 2018


  Niels Ladegaard deltager i Landmandserfaringer for 3 gang. Denne gang med sorterne Torp, Kalmar og nyheden Informer. Allerede fra vi parkere bilen i grøfte kanten, er der forskelle at ane mellem hvede parcellerne. Agronom ved DLA Agro, Vibeke Fabricius er med os i marken, hvor vi får en god snak om gødskning og kommende svampe behandlinger i marken. Niels sår alt med rotor og skiveskær, efter spinat og raps sås der direkte. Ligeledes er efterafgrøder en vigtig afgrøde hos Niels, som sås direkte så snart mejetærskeren har forladt marken. 


  Hvedestrategien: der sigtes efter 3 sprøjtninger, i dette år kan der måske ende med at blive 2 sprøjtninger. Hveden er stråforkortet, med Cossack og Cycocel som har været meget effektivt. 
  Sorterne tager sig godt ud i marken og skellet mellem dem er tydeligt at bemærke. Især informer skiller sig ud, som kraftigere buskning og mørkere grøn farve. En observation vi har flere steder fra.

  Niels nævner at Informer har set besynderlig ud (på en god måde) gennem hele vinteren, mere grøn og vital, selv efter frosten. Torp er mere åben, med et stift strå. Der er Septoria at finde i Torp. Kalmar ser også godt ud, Niels husker fra sidste høst at høstkapaciteten faldt da han skiftede fra Torp til Kalmar parcellen. Den var mere ”sej” at tærske. Det er ikke nødvendigvis en sortsegenskab, men kan skyldes at Kalmar modner på et lidt senere tidspunkt.

  For at gøre høstresultaterne mest retvisende, høstes alle sorterne på samme dag. Det bliver interessant at følge Torp, Kalmar og Informer igennem sæsonen. 

 • + 1. besøg i 3. sæson

  LANDMANDSERFARINGER PÅ 3. SÆSON


  Nordic Seed og Danish Agro, har igen fornøjelsen af at følge Niels og Landmandserfaringerne, på 3. sæson. Vi har de seneste par år fulgt storparcellerne med vinterhvede hos Niels Ladegaard, i år med nye sorter og forskellige udsædsmængder. Det bliver en spændende sæson, hvor vi skal lære den nye vinterhvede Informer bedre at kende, samt følge Torp og Kalmar, som de to foregående sæsoner. Torp er desuden etableret med to forskellige udsædsmængder, her bliver det interessant at se udviklingen gennem sæsonen og ikke mindst resultatet til høst.

   

  Et par minutters kørsel fra gården, finder vi marken med storparcellerne. Sorterne Kalmar, Informer og Torp (+25 % planter og alm. udsædsmængde), er etableret i den godt lerede jord. Selvom det er en kold december morgen og der er en smule frost at ane, kan frosten ikke bære og jorden klistre godt på støvlerne. Jorden er vandmættet, og det har da heller ikke været det nemmeste efterår. Niels mangler at etablere 15 ha vintersæd, som pga. store mængder regn ikke kom i jorden. Niels fik sået et par hektar den 5. september, det er meget vådt nu og ville nok have været bedre at vente. Vi har store problemer med snegle i år og har været nødsaget til at give meget sneglegift. 


  Marken som vi står i, har forfrugt vinterraps. Normalt harves marken og der såes derefter direkte, men grundet det dårlige vejr i efteråret, er marken pløjet og derefter sået. Det er Niels glad for i år, jorden er utrolig vandmættet, selvom der ikke er synlige våde pletter i marken. 
  Den første storparcel vi kigger på er Kalmar. Der er en fin buskning og 3-4 blade, 1 sideskud, etableringen er lykkedes ganske fint og planterne har en passende størrelse til vinteren. Kalmar er sået 27/9 med et plantetal på 275 planter/m2.  
  Informer er veletableret, ligesom Kalmar og mere eller mindre samme stadie. 4 blade og 1 sideskud. Man kan ane en farveforskel i skellet mellem de to storparceller. Informer er ligeledes sået 27/9 med et plantetal på 275 planter/m2.  
  Der er etableret 2 storparceller med Torp, en med 275 planter pr./m2 og en med +25 % planter. Begge er sået 27/9. I storparcellen med øget plantetal, er der en fin buskning, 3-4 blade og 1 sideskud. Torp har generelt set nogle mere spinkle planter på dette stadie, vækstpunktet holdes lavt ved jorden, etableringen er vellykket i begge parceller. Torp med normalt plantetal (275 planter/m2) har også 3-4 blade og 1 sideskud. Niels nævner at det så noget tyndt ud i starten, men det har rettet sig fint nu. 

  Behandlinger: 
  1 L. Boxer + 0,1 DFF. Ukrudtsbekæmpelsen har været meget effektiv, der er intet at komme efter.

   

 • + Afslutning landmandserfaringer 2017

  Niels Ladegaard Jensen var første landmand i projektet som fik høstet storparcellerne, den 15 august 2017. Niels har høstet 12,5 t/ha i Torp, 11,6 t/ha i Kalmar og 11,7 t/ha i Nuffield.

  I hybrid hveden, Hyking, er der høstet 11,9 t/ha. (Udbytterne er korrigeret til 15 % vand). Det er nogle rigtig høje markudbytter, højere end i 2016 hvor udbyttet i Torp lå på 9,3 t/ha.

  I skemaet ses, forholdstal Hkg/ha, fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   

   
  Skemaet viser: Forholdstal, kerneudbytte fra høst 2016 og høst 2017. I 2016 var Mariboss reference sort med Fht. 100. I 2017 er Nuffield reference sort med Fht. 100.   

  Torp, Kalmar og Nuffield, blev sået 8 september 2016. Der er sået 110 kg/ha (225 planter/m2). Forfrugten er havre, hvor halmen er nedmuldet. Hyking er sået 23 september, med 65 kg/ha. 
  Behandlinger i vækstsæsonen

  Niels deltager igen for 3. år i "landmandserfaringer" til høst 2018.

 • + 4 besøg d. 13 Oktober 2016 - Afslutning på sæson 2016

  Høstresultaterne hos Niels Ladegaard afspejler rangeringen fra Landsforsøgene 2016.

   

  Torp og Nakskov havde samme udbytteniveau på ca. 93 hkg/ha (korrigeret til 15% vand). Ifølge Niels Ladegaard var Torp lidt vanskeligere at tærske ren, hvilket sandsynligvis skyldes at Torp er sildigere end Nakskov. 


  ”Det har været en god oplevelse at have de 4 sorter lige ved siden af hinanden” – udtaler Niels Ladegaard og fortsætter,  ”Udbyttet i Torp overraskede mig meget da afgrøden ikke synede af +9 ton/ha”. 


  Ifølge Nordic Seed er Torp en ”Kompensations-type” hvilket vil sige at sorten kompenserer de manglende aks ved at sætte flere kerner i hvert aks. 


  Deltagelsen i projektet ”Landmandserfaringer” har bevirket at Torp er hovedsorten på ejendommen til høst 2017.      

  Forholdstal, Landmandserfaringer Høst 2016
    Niels    Hans    Mogens Kristian Jens     Asger  
  Torp 122 110 122 122 140  -
  Mariboss 100 100 100 100 100  -
  Nuffield 114 103 107 113 110  -
  Nakskov 123 110 97 106 114  -
   
 • + 3 besøg d. 6 Juni 2016 - Sorterne står flot i de forskellige stadier

  3 besøg hos Niels Ladegaard d. 6 Juni 2016 sammen med Niels Vestergaard, driftsleder.

  Der er tydelig forskelle i tidligheden, sorterne i mellem, ved besøget hos Niels. Marken står generelt rigtig flot og jævn.

   

   

  Den første af de 4 hvede sorter vi møder, er Mariboss. Der tydeligvis er lidt senere på den end de øvrige 3, på nuværende tidspunkt omkring vækststadie 55, med akset halvt gennem skredet. Det er kendetegnende for Mariboss, ligesom den også kendetegnes som en buskningstype og sætter derfor mange aks pr. m2. Demoparcellen med Mariboss står tæt og mørkegrøn, en farve som øjet finder meget indbydende.

  Der er god sundhed i marken og ikke meget at komme efter. Der er svampebekæmpet 2 gange på nuværende tidspunkt og Niels synes også vækstreguleringen har virket rigtig godt i år, selvom de kørte lidt før temperaturen var til det.

  Ved siden af Mariboss står Nakskov og praler med sin tidlighed. Det er to modsætninger som vises frem mod hinanden her. Nakskov, som er den tidligste af de 4 sorter, er omkring vækststadie 65 på nuværende tidspunkt, dvs. blomstringen er i gang. Hvedesorterne Nuffield og Torp, som desuden har samme afstamning og dermed flere ligheder, følges også ad i tidlighed. Her er de omkring vækststadie 59, akset fuldt gennem skredet. 

  Snart skal marken have den sidste aks sprøjtning og så skal vi bare vente til høst hvor hvedesorterne skal til eksamen. Det bliver spændende at se hvilke udbytter der kan opnås på denne tidlige lokalitet. Der er især store forventninger til Torp, som også dyrkes i store dele af ejendommens øvrige arealer.

 • + 2. besøg: 14. april 2016 - sorterne står flot på marken i stadie 30-31

  2 besøg: d. 14 april. Sammen med Jens Lund Pedersen, DLA Agro.

  Demo storparcellerne hos Niels Ladegaard Jensen er de sydligst vi har, det er tydeligt at se da vi besøger marken. Det er den lokalitet som er længst fremme, af alle 6 deltagere, og det står meget flot i marken. Jens Lund Pedersen, som er rådgiver for Niels, er med i marken. Han fortæller at alle sorter pt. er på stadie 30-31 og at der er lidt Septoria at finde i marken. Jordtemperaturen er omkring 7 grader da vi besøger Niels. 

  Man kan skelne farve forskelle mellem sorterne og i hvor kraftige de er. Der er forskel på hvordan sorterne busker sig. Torp har en mere opret vækst og busker sig ikke som meget som Nakskov. Mariboss og Nuffield har en mere krybende vækst og sætter flere sideskud. Det bliver interessant at se udviklingen gennem sæsonen. Marken har på nuværende tidspunkt fået 80 kg N i forsuret gylle (Ultimo marts) og er blevet stråforkortet en gang med 0,2 Modus start + 0,5 CCC. Vi sendte dronen i vejret ved besøget hos Niels, som gav et flot overblik over marken. 

        

  Ud over en del spild havre og nogle relativt store burresnerre, har ukrudtsbekæmpelsen i efteråret virket meget godt. Det er et generelt billede som viser sig flere steder i landet.

   

   

   

 • + 1. besøg: 16. november 2015 - jævn fremspiring i alle sorter

  1 besøg: 16 november, sammen med Johannes Jensen, Danish Agro

  Niels Ladegaard Jensen er vores sydligst placerede ambassadør, han er udvalgt af Danish Agro. Niels ejer gården Thomasminde, nær Fredericia. Ved første besøg mødte vi også driftslederen Niels Vestergaard og markmand Martin Engelbreth.

  På Thomasminde drives der 450 ha. Afgrøderne fordeler sig på 200 ha vinterhvede, 47 ha vinterbyg, 30 ha rug, 23 ha vårbyg, 20 ha spinat, 35 ha rajgræs, 85 ha havre til fremavl. Jordtypen varierer på ejendommen omkring JB 6-7. Thomasminde producerer 15.000 slagtesvin fra 7 kg. Her hjemmeblandes og de har gode erfaringer med alternative fodermidler, såsom dej affald, kartoffelmos og fermenteret raps.

  På Thomasminde er der 3 ansatte, der er 1½ mand i marken og 1½ mand i stalden. Ejeren Niels arbejder ude, hvor han vurderer ejendomme for Nordea.

  Niels’ dyrkningsfokus er rettet mod græsukrudt, et godt sædskifte med høje udbytter, faste kørespor og en naturlig bearbejdning af jorden.

  ” Jeg synes det kunne være spændende, at se hvad sorterne kan præsterer lokalt, i et lokalt klima. Det er spændende for mange, at se storparceller der kombineres med viden. ” Siger Niels Ladegaard Jensen

  Sådato: 20/9. Der er sået 300 planter/m2.

  Planteværn: Ukrudtsbekæmpelse 5/10. 1 l Boxer, 0,1 legacy(DFF), 0,1 briotril. Sneglegift 4,5 kg/ha.

  Forfrugten er havre som gav et udbytte på 8,3 t/ha i gennemsnit. Stor parcellerne er sået på en JB 6 jord. Omkring 75 % af arealer pløjes, dog ikke efter raps og spinat. Der bruges forsuret gylle, Syre N, på alt. Der har været en jævn fremspirring af alle sorter, ingen synlige forskelle endnu. Der er sået ca. 3 ha af hvor sort.