Job og karriere

Nordic Seed forædler, markedsfører og sælger nye sorter i Danmark og store dele af Europa. Vi forædler og udvælger sorter så de passer til de klimatiske forhold, hvor de skal dyrkes – uanset om de dyrkes i Finland eller Frankrig.

Nordic Seed har i alt 1025 Ha til rådighed på forskellige lokationer i Danmark og Tyskland. Vi forædler vinterhvede på Lolland, vårbyg, ærter og hestebønner ved Dyngby samt rug i Nienstädt i Tyskland. Derudover har Nordic Seed forsøgsstation ved Skive og sortsafprøvning i Danmark, Tyskland, Baltikum, Sverige og Finland. 

Nordic Seed har egne arealer til rådighed for forædlings og forsøgs aktiviteter på lokaliteterne i Dyngby, Holeby, Skive og Nienstädt.

I 2013 gik Nordic Seed over til at bruge GPS i markbruget, så vi har øget præcisionen og effektiviteten. Dette har blandt andet medført, at antallet af parceller i dag (2020) er oppe på ca. 60.000 fordelt på vores fire lokationer.

Nordic Seed har 54 ansatte og omsætte i 2021 for 227 mio. kr.