Nordic Seed laboratorieaktiviteter

Lær mere om Nordic Seeds laboratorieaktiviteter herunder.
 
 
Klik på plusset for at åbne emnet og lær mere om renhedsanalyser, spiretest samt DH planteproduktion.

 

Er du nysgerrig og vil du gerne vide endnu mere, er du velkommen til at kontakte vores laboratoriepersonale. Du finder deres kontaktinformation her.

 

Laboratorie

 


Laboratorie aktiviteter

 • + Molekylærlaboratoriet

  Udvikling af Nordic Seeds molekylærlaboratorie

  Molekylærbiologien er gennem de senere år blevet en større del af planteforædlingen. For at følge med udviklingen har vi i Nordic Seed siden 2011 løbende udvidet vores markørlaboratorie.  

  I markørlaboratoriet udføres en række forskellige undersøgelser og analyser. En af de vigtigste er brugen af genetiske markører, hvor vi finder en sammenhæng mellem linjernes genetiske kode (DNA) og deres egenskaber.  Når vi har fundet den genetiske kode som er koblet til resistens overfor svampesygdomme, kan vi hurtigt tjekke forædlernes materiale for deres resistens. På den måde kan vi altså opdage en række af plantens egenskaber uden at så, måle og bedømme.
      
  På kort tid er behovet for at udføre flere tusind analyser vokset og senest har vi udvidet med en pipetteringsrobot. Robotten skal pipettere små mængder DNA og forberede PCR-reaktioner, så vi kan undersøge DNA-markører i tusindvis af linjer.

  En anden vigtig funktion i markørlaboratoriet er renhedstest af sorter. Dette kan både gøres vha. markørteknikker såsom mikrosatellit-markører (SSR) eller vha. protein-elektroforese som klarlægger en profil af de tilstedeværende proteiner. Når vi udfører protein-elektroforese, undersøger vi en række kerner, og proteinprofilen vil afsløre om kernerne alle er samme sort, eller om der er afvigere.  

  Læs mere om molekylær planteforædling her

 • + DH planteproduktion

  Produktion af dobbelthaploide (DH) planter er en teknik, hvor umodne pollenceller isoleres og dyrkes på vækstmedie. Resultatet heraf vil være gameter med det halve antal kromosomer. Da denne tilstand er ustabil, vil planten selv i de fleste tilfælde fordoble sit kromosom antal og blive til en dobbelthaploid plante. Denne DH plante er 100% humozygot og man springer derved flere omgange selvbestøvning over.

   

  Laboratoriet modtaget typisk F1 kerner for forædlere, som sås i vores drivhus. Umodne aks høstes, når vi bedømmer de er i det rigtige stadie. Aksene steriliseres, udpræpareres og modtager til sidst en stress-forbehandling - typisk en kuldepåvirkning. De umodne pollenceller isoleres ved enten støvknap- eller mikrosporekultur. En del af de umodne pollen vil danne embryoer og en del af dem vil danne planter. Når planterne er store nok flyttes de til jord.

   

  For mere information kan du læse en mere specifik gennemgang af mikrosporekultur her. Og ellers kontakt laboratoriet for mere infomation.

  Læs mere her

   

 • + Spireanalyse i papir

  Spireanalyse i papir af byg, hvede, rug og triticale, bruges til at analysere frøenes spireevne og sundhed.

  4 x 100 frø tælles og lægges mellem fugtet filterpapir i 7 dage ved 20 grader.

  Herefter kan antallet af normale, unormale, friske ikke-spirede og døde frø tælles og registreres.

  Læs mere om sikker såsæd her

 • + TZ analyse

  TZ i spiring af byg, hvede, rug og triticale.

  TZ analyse er en spiretest som kan udføres på 24 timer og er ofte brugt når tiden er en vigtig faktor. 

  TZ står for Tetrazolium, som er et salt der farver levende celler i kernerne. Formationen af rødder og blade evalueres og potentielle varmeskader kan registreres ved denne analyse.

  Læs mere om sikker såsæd her

 • + Renhedsanalyse

  Denne renhedsanalyse bruges til at fastlægge renheden på kornet.

  120 gram er kontrolleret for affald og 1000 gram tjekkes for frø fra andre planter og ukrudt, inklusiv Avena fatua og Avena sterilis.

  En prøve sorteres i:Hele kerner, affald og fremmede arter. De forskellige kategorier beskrives og vejes og procent rent frø udregnes.

  Der kan også laves en analyse for indhold af uønskede arter. En prøve gås igennem for indhold af, frø af andre kulturarter og frø af ukrudtsplanter. Antallet af frø af hver af de eventuelt fundne arter tælles.

  Læs mere om sikker såsæd her