Markelev

Er du igang med landbrugsuddannelsen og er du interesseret i planteavl og indsigt i den nyeste viden inden for området?

Så er en elevplads i marken på vores forsøgsstation i Dyngby ved Odder måske noget for dig.

Vi søger en markelev, der har afsluttet grundforløbe, til at indgå i vores stærke team af dygtige markfolk.

Eksempler på arbejdsopgaver:

  • Mark- og forsøgsarbejde, såsom såning, høst, såsædsproduktion.
  • Vedligeholdelse af maskiner og bygninger. 
  • Forsøgsmæssige opgaver inden for planteforædling. 

Vi forventer, at du:

  • Har ordensans og er villig til at gå i detaljen med arbejdsopgaverne.
  • Yder en indsats i dagligdagen såvel som i højsæsonerne.

Vi tilbyder:

  • En udfordrende elevplads med højt fagligt niveau.
  • En spændende og dynamisk arbejdsplads.
  • 52 gode kollegaer med højt humør.
  • 37 timers arbejdsuge + weekendarbejde i højsæsonerne.
  • Løn efter overenskomsten for landbrugsuddannelse. 

Tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale.


Om Nordic Seed
Nordic Seed forædler, markedsfører og sælger nye sorter i Danmark og store dele af Europa. Vi forædler og udvælger sorter så de passer til de klimatiske forhold, hvor de skal dyrkes – uanset om de dyrkes i Finland eller Frankrig.

Nordic Seed har i alt 1025 Ha til rådighed på forskellige lokationer i Danmark og Tyskland. Vi forædler vinterhvede på Lolland, vårbyg, ærter og hestebønner ved Dyngby samt rug i Nienstädt i Tyskland. Derudover har Nordic Seed forsøgsstation ved Skive og sortsafprøvning i Danmark, Tyskland, Baltikum, Sverige og Finland.

Nordic Seed har egne arealer til rådighed for forædlings og forsøgs aktiviteter på lokaliteterne i Dyngby, Holeby, Skive og Nienstädt.

I 2013 gik Nordic Seed over til at bruge GPS i markbruget, så vi har øget præcisionen og effektiviteten. Dette har blandt andet medført, at antallet af parceller i dag er oppe på ca. 55.000 fordelt på vores fire lokationer.

Nordic Seed har 52 ansatte og omsætte i 2016 for 240 mio. kr.

Læs mere om Nordic Seed