Om Nordic Seed

Nordic Seeds forretningsområde er kornforædling, sortsrepræsentation og handel med frø og sædekorn.

Nordic Seed er etableret i 2007 gennem en sammenlægning af Pajbjergfonden ved Dyngby, Abed Fonden ved Holeby, samt såsædsaktiviteterne i DLA Agro.

Nordic Seed forædler vinterhvede på Lolland, vårbyg, ærter og hestebønner ved Dyngby samt rug i Nienstädt. Nordic Seed har desuden forsøgsstation ved Skive og sortsafprøvning i Danmark, Tyskland, Baltikum, Sverige og Finland. Derudover sælges Nordic Seeds sorter i flere europæiske lande gennem forskellige samarbejdspartnere.

Nordic Seed beskæftiger 54 medarbejdere og omsatte i 2019 for ca. 250 mill. kr.
  • Nordic Seed har egne arealer til rådighed for forædlings- og forsøgsaktiviteter på lokaliteterne i Dyngby, Holeby, Skive og Nienstädt
 
Egne arealer til rådighed som ejet eller forpagtet
Abildgård, Skive 125 Ha
Dyngby, Odder 300 Ha
Sofiehøj, Holeby 550 Ha
Nienstädt, Tyskland   50 Ha
Total 1025 Ha

 

  • Nordic Seed råder over moderne forsøgsmaskiner og udstyr til alt vedr.: Forædling, Udførelse af forsøg, Opformering af nye sorter
  • Nordic Seed har lager og renserifaciliteter i Dyngby og Holeby til produktion af F-materiale og præ-basis såsæd
  • Nordic Seed udfører forsøg for samarbejdespartnere, samt Landsforsøg i flere arter på Nordic Seed lokaliteter