UNIseed

Nordic Seed vil være med i front med udviklingen, og med UNIseed er vi med til at styrke udbredelsen af enkornssåning.

Med UNIseed får du følgende stærke fordele med i købet:

  • Høj sortering 
  • Helt ensartede store kerner
  • Bedste bejdsning på markedet
  • Høj sikker og ensartet fremspiring
  • Lavt plantetal og mindre konkurrence om lys, vand og næringsstoffer
  • Kraftig buskning
  • Højt udbytte og høj kernekvalitet

 

Hent produktark om UNIseed her

Opnå gode resultatet med præcisionssåning

UNIseed er fællesbetegnelsen for alle sorter målrettet enkornssåning fra Nordic Seed. Nordic Seed vil med UNIseed være med til at styrke udbredelsen af såning med enkornsteknik, da det fulde udbytte af præcisionssåning først kommer til sin ret med kalibreret udsæd. Forsøg og erfaringer fra Danmark og udlandet har vist merudbytter på op mod 15% for brug af enkornssåteknik. 

Til kommende sæson vil det primært være hvedesorten Torp, som udbydes kalibreret, men i kommende sæsoner vil flere sorter fra Nordic Seeds eget forædlingsprogram også blive tilbudt kalibreret under UNIseed-betegnelsen.  

Vil du udnytte planternes vækstpotentiale optimalt, skal du bryde med den sædvanlige strategi for dyrkning af korn. Der er et stort udbyttepotentiale i enkornssåning i sammenhæng med UNIseed, da helt ensartet fremspiring med færre planter udnytter dyrkningsfaktorer optimalt og øger busknings- og udbyttepotentialet samtidig med en bedre kernekvalitet. 

Alle UNIseed-sorter målrettet enkornssåning vil være kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed, hvilket er med til at give ekstra tryghed i hverdagen og ekstra bundlinje. Vælger du at så en UNIseed-sort til enkornssåning, får duovenstående stærke fordele med i købet.

Enkornssåning

         

Her er sået 175 planter pr m2 med enkornssåning i begge parceller. Billedet til venstre er standardudsæd som ikke er kalibreret, hvor billedet til højre, med markant bedre fremspirring, er UNIseed udsæd. Som det tydeligt kan ses, kommer potentialet i enkornssåning først til sin fulde ret ved samtdig brug af kalibreret UNIseed udsæd. UNIseed sikrer enartetheden og den høje kernekvalietet, så præcisionssåningen udnyttes til fulde.